Thursday, April 5, 2012

BÊN SÔNG


Lý Thừa Nghiệp
 
Ai ngồi chầm lá bên sông
Nước đưa con nước lớn ròng như nhiên
Trong vườn Bồ-tát Phổ-hiền
Xanh màu Tịnh-độ cõi thiền mây bay
Lạy trời mưa xuống đêm nay
Nằm nghe đất cát cỏ cây reo mừng.
                  *

Saturday, March 24, 2012

Sinh Trụ Hoại Diệt

 Lý Thừa Nghiệp

 
Từ ta một giọt máu hồng
Hóa sinh lớn dậy giữa dòng đời trôi
Cỏ vàng lạnh hạt sương rơi
Khoảnh thân mộng đó bên trời lao xao
Chén cay đắng, chén ngọt ngào
Chén điêu đứng cạn, cơn đau mệt nhừ.
*