Friday, March 20, 2015

VÀNG THƠM CẢ THÁNG GIÊNG 
Lũ én bay qua mùa thơ lục bát

Gọi nhau về tháng chạp hạt thóc chín quê hương

Đất bình nguyên ngang dọc những dòng sông

Mùa nước mặn phèn vàng chân con gái.

*

Vàng thơm cả tháng giêng dạm hỏi

Những cây cầu lắc lẻo trăm năm

Ngoài vàm sông đợi lúc trăng rằm

Con nước lớn chảy tràn lan như biển.

*

Sáng sớm qua sông hái bông điên điển

Áo sẽ thơm mùi cỏ dại hoa đồng

Khi đêm về lòng nhớ mênh mông

Tâm xanh biếc cả khung trời cao rộng.

*

Ta vẫn đợi những mùa gió lộng

Thả cánh diều cho lướt thướt tung bay

Lòng sẽ hiền như nhánh cỏ may

Nghe thơm thảo những mùa xuân thơ ấu.

 
Lý Thừa Nghiệp