Sunday, April 14, 2019

GIÓ TRƯỜNG GIANGThắp ngọn đèn khuya màu nắng hạ
Ru đời, ta nhớ gió trường giang
Sông xa bát ngát mưa tầm tã
Ai rắc tro than trắng núi ngàn.
*
Thắp một vầng trăng, vầng trăng khuyết
Ru đời, ta biết rót về đâu
Đánh một đường bay, con chim lạc
Biết rót về đâu, chén dãi dầu.
*
Đất chở ngày lên, mây phiêu hốt
Viễn xứ, mang theo chút cội nguồn
Những đời tre trúc rồi mai một
Thì nhớ tan về chốn cố hương.
*
Một nhánh sông xanh, một lầu cát
Lô nhô sóng bạc vỗ ngang đầu
Vớt lên tận đáy đời khinh bạc
Một màu rêu nhạt, một niềm đau.

Lý Thừa Nghiệp