Wednesday, June 23, 2021

PHÍA CHÂN MÂY


 
Vẫn ngồi phía chân mây

Mặt trời trên nóc city

Nơi thảm cỏ đà la ni

Gió vẫn thổi về vô xứ.

 

Mùa đông dán nhãn O độ lên cửa sổ

Dán giá lạnh lên núi dangdenong

Dán lên tôi ngọn nắng sài gòn.

 

Melbourne đóng cửa

Những hành lang trống đêm qua

Vừa tống táng bọn covid về địa ngục trung quốc.

 

Bản nhật tụng u u rền hang hóc

Vực sâu rền trong ống cây rỗng ruột

Vỗ về lòng đất

Vỗ về rẫy bắp

Vỗ về con suối vừa thức giấc trên cầu vồng ngũ sắc

Dưới chân núi đỏ uluru

Múa điệu ném lao săn mồi

Quanh đống lửa hồng ngàn năm trước

Nơi thổ dân từng nằm trên thớt diệt chủng

Từng làm nô lệ

Từng bị thảm sát.

 

Lý Thừa Nghiệp


No comments:

Post a Comment